MENU

Zorgvisie

Ieder mens, jong of oud, functioneert op 3 niveaus: lichamelijk, psychisch en sociaal. De wisselwerking hiertussen bepaalt hoe iemand in de maatschappij functioneert, passend bij zijn ontwikkelingsfase. Daarom ga ik uit van de holistische mensvisie.

De 3 pijlers staan onderling met elkaar in verband en hebben invloed op elkaar.

Als er op een van deze terreinen iets hapert, kun je uit balans raken.

Wat ik vaak zie is dat mensen niet meer zo van het leven kunnen genieten.

Je kunt misschien wel verder maar het kost jou en anderen meer moeite, meer energie.