MENU

Kosten en vergoeding 2022

Psychologiepraktijk Els Leusink heeft voor 2022 met alle zorgverzekeraars contracten:

Overkoepelend zijn dat:

Daarbij horen tevens alle niet genoemde onderliggende uitvoerende verzekeraars en verzekeraars voor wie zij gevolmachtigd zijn.

Dit betekent dat de kosten voor de behandelingen die onder het basispakket van uw verzekering vallen, direct door de praktijk bij de verzekeraar in rekening worden gebracht.

De zorgverzekeraar zal uw eigen risico verrekenen met de nota. In 2022 is het basis eigen risico vastgesteld op € 385,=.

Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat behandeling wordt vergoed door de gemeente. Een en ander is vastgelegd in de Jeugdwet. Er geldt daarbij geen eigen risico.

 

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding

Om voor vergoeding voor Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ) in aanmerking te komen:

Daarnaast zijn er per verzekeraar specifieke regels aan verbonden die u in uw polisvoorwaarden kunt nalezen.

Na een intake procedure, stelt de psycholoog de definitieve DSM-diagnose en wordt er een passend zorgzwaartepakket (behandeltraject) gekozen. 

n.b. Cliënten die de zorg zelf betalen (dus middels een onverzekerd product: OVP) hoeven geen verwijsbrief te hebben van hun huisarts.

 

Niet verzekerde zorg

Niet alle DSM-diagnoses vallen onder de verzekerde basiszorg. Zo worden onder andere niet meer vergoed; aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en werk gerelateerde problematiek.
Mogelijk worden deze wel vergoed vanuit uw aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor ook uw verzekeringspolis. De kosten voor consulten die buiten de verzekerde basiszorg vallen (OVP) worden aan u zelf gedeclareerd tegen een tarief van € 142,31 per 45 minuten. Voor telefonische consulten of uitgebreidere email-consulten wordt ¼ consult in rekening gebracht.