MENU

Kosten en vergoeding 2020

Psychologiepraktijk Els Leusink heeft voor 2020 met alle zorgverzekeraars contracten:

Overkoepelend zijn dat:

Daarbij horen tevens alle niet genoemde onderliggende uitvoerende verzekeraars en verzekeraars voor wie zij gevolmachtigd zijn.

Dit betekent dat de kosten voor de behandelingen die onder het basispakket van uw verzekering vallen, direct door de praktijk bij de verzekeraar in rekening worden gebracht.

De zorgverzekeraar zal uw eigen risico verrekenen met de nota. In 2020 is het basis eigen risico vastgesteld op € 385,=. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

 

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding

Om voor vergoeding voor Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ) in aanmerking te komen:

Daarnaast zijn er per verzekeraar specifieke regels aan verbonden die u in uw polisvoorwaarden kunt nalezen.

Na een intake procedure, stelt de psycholoog de definitieve DSM-diagnose en wordt er een passend zorgzwaartepakket (behandeltraject) gekozen. De vergoeding hangt af van de ernst van uw problematiek en komt overeen met een kort-, middel-, of intensief zorgzwaartepakket.

n.b. Cliënten die de zorg zelf betalen (dus middels een onverzekerd product: OVP) hoeven geen verwijsbrief te hebben van hun huisarts.

 

NZa-tarief prestaties 2020 (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

Prestatie

Ernst

Gemiddelde tijdsduur

Tarief

Kort

Lichte DSM Stoornissen

295 min

€ 503,47

Middel

Matige DSM stoornissen

495 min

€ 853,38

Intensief

Ernstige DSM stoornissen

750 min

€ 1.383,65

Transitie

Consultatie, terugverwijzing of onvolledig behandeltraject      

120 min

€ 219,78

 

Directe en indirecte tijdsbesteding

Naast de gesprekken (directe tijd) die 45 minuten of langer duren, wordt binnen het gekozen behandeltraject ook indirecte tijd berekend. Hieronder wordt verstaan:

• verslaglegging en rapportage aan verwijzer/derden
• uitwerken vragenlijsten, diagnostiek
• overleg met collega’s, huisarts, psychiater etc.

 

Niet verzekerde zorg

Niet alle DSM-diagnoses vallen onder de verzekerde basiszorg. Zo worden onder andere niet meer vergoed; aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en werk gerelateerde problematiek.
Mogelijk worden deze wel vergoed vanuit uw aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor ook uw verzekeringspolis. De kosten voor consulten die buiten de verzekerde basiszorg vallen (OVP) worden aan u zelf gedeclareerd tegen een tarief van € 110,= per 45 minuten. Voor telefonische consulten of uitgebreidere email-consulten wordt ¼ consult in rekening gebracht.