MENU

Kosten en vergoeding 2023

Psychologiepraktijk Els Leusink heeft voor 2023 met alle zorgverzekeraars contracten:

Overkoepelend zijn dat:

Daarbij horen tevens alle niet genoemde onderliggende uitvoerende verzekeraars en verzekeraars voor wie zij gevolmachtigd zijn.

De kosten voor de behandelingen die onder het basispakket van uw verzekering vallen, worden maandelijks door de praktijk bij de verzekeraar in rekening gebracht.

De zorgverzekeraar zal uw eigen risico verrekenen met de nota. In 2023 is het basis eigen risico vastgesteld op € 385,=.

Els Leusink behandelt al 30 jaar ook jeugdigen tot 18 jaar. Helaas is zij door de Achterhoekse gemeenten voor 2023 niet meer gegund en worden behandeling niet meer vergoed door gemeente noch door verzekeraar. Bij opvoedingsvraagstukken kan wel ouderbegeleiding worden geleverd. 

 

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding

Om voor vergoeding voor Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ) in aanmerking te komen:

Daarnaast zijn er per verzekeraar specifieke regels aan verbonden die u in uw polisvoorwaarden kunt nalezen.

Na een intake procedure, stelt de psycholoog de definitieve DSM-diagnose en wordt er gezamenlijk een passend behandelplan opgesteld. 

n.b. Cliënten die de zorg zelf betalen (dus middels een onverzekerd product: OVP) hoeven geen verwijsbrief te hebben van hun huisarts.

 

Niet verzekerde zorg

Niet alle DSM-diagnoses vallen onder de verzekerde basiszorg. Zo worden onder andere niet meer vergoed; aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en werk gerelateerde problematiek.
Mogelijk worden deze wel vergoed vanuit uw aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor ook uw verzekeringspolis. De kosten voor consulten die buiten de verzekerde basiszorg vallen (OVP) worden aan u zelf gedeclareerd tegen een tarief van € 147,00 per 60 minuten. Voor telefonische consulten of uitgebreidere email-consulten wordt ¼ consult in rekening gebracht.