MENU

Praktisch

Telefoon: 0314 – 380047

De praktijk is dagelijks bereikbaar van 08:00 tot 17:00 uur

Indien ik persoonlijk niet direct bereikbaar ben, kunt u een bericht achterlaten. Ik zal u dan terugbellen.

In crisis gevallen buiten kantoor uren wendt u zich tot de huisartsenpost.

 

Praktijkadres

Bonifaciusstraat 16
7009 MP Doetinchem

 

Email: info@elpsy.nl

 

Wachttijden

Ook ik heb helaas een wachtlijst. Op de website kiezenindeggz.nl wordt aangegeven wat de actuele wachttijd is.

 

Annuleren

Bij verhindering kunt u kosteloos tot 24 uur tevoren afmelden middels het inspreken van mijn voicemail of het tijdig zenden van een sms/whatsappbericht. Wanneer dit korter is dan 24 uur, of als u zich helemaal niet afmeldt, ontvangt u hiervoor een factuur van € 50,=.

 

Klachten

Als u klachten hebt over mij als uw behandelaar of de behandeling zelf, dan kunt u die in eerste instantie het beste met mij zelf bespreken. Vaak gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. Komt we er samen niet uit, dan kunt u in tweede instantie een klachtenfunctionaris van de LVVP vragen om te bemiddelen.
Is uw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar bespreekt? Dan kunt u contact opnemen met De Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen vallen onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. U kunt uw klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht.

 

Vragen

Als na het lezen van de informatie iets niet duidelijk is of als u nog vragen heeft, neemt u dan contact met mij op.

 

Downloads

Privacy informatie

Privacy statement

Betalingscondities

Kwaliteitscriteria

Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitscertificaat LVVP

Praktijktestament