MENU

Aangesloten verenigingen

De LVVP is een belangenvereniging van en voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. LVVP-leden zijn BIG-geregistreerd (zie ook www.bigregister.nl). Dit betekent dat de psycholoog/psychotherapeut voldoet aan de eisen die
de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening. LVVP-leden worden bovendien gecontroleerd op het nakomen van de wettelijke vereisten. Wanneer u in behandeling gaat bij een lid van de LVVP, dan kunt u er dus zeker van zijn dat deze wettelijk is erkend en aan de wettelijke vereisten voldoet.

 

 

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en biedt hen een platform voor het uitwisselen van kennis. Daarnaast bevordert het NIP de psychologiebeoefening in het algemeen. Het NIP waakt over kwaliteit en biedt bescherming tegen psychologische handelingen door onbevoegden. De positie van psychologen versterken, dát wil het NIP. Daarom zet het NIP zich op collectief en individueel niveau in voor zijn leden. Geregeld zit het NIP hiervoor aan tafel met uiteenlopende, belanghebbende instanties. Inspelen op relevante ontwikkelingen binnen het huidige werkterrein zijn daarbij een vanzelfsprekendheid. Uw belang staat bij het NIP voorop!

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)is een psychotherapeutische methode. EMDR is bedoeld voor de behandeling van klachten die samenhangen met herinneringen aan ontwrichtende gebeurtenissen, zoals het geval is bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere trauma gerelateerde aandoeningen. De Vereniging EMDR Nederland (VEN) is een specialistische vereniging voor professionals die EMDR als methode toepassen. Dit zijn meestal BIG-geregistreerd psychologen en psychiaters die vanuit hun eigen referentiekader EMDR-deel laten uitmaken van hun werkwijze.

 

De NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen) is in 2012 opgezet voor en door psychologen in de zorg. Wij kennen de belangen. En dat merk je. Vol overgave staan wij op voor onze beroepsgroep en doen we er alles aan om de (toekomstige) psychologen in de zorg de juiste support te bieden. Of het nu gaat om het verbreden of verdiepen van de vakkennis, het versterken van de positie of het toegankelijker maken van het beroep. Als specialistische beroepsvereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen maken we ons samen sterk om het vak goed neer te zetten. Dit doen wij voor en bij cliënten, werkgevers, wetenschappers, zorgverzekeraars en politiek Den Haag. Zodat we goede mensen kunnen opleiden, hebben en houden en we de kwaliteit van de psychologie in de zorg kunnen waarborgen.

 

PEP werkt aan een betere concentratie. Je leert de aandacht te richten zodat je hoofd- en bijzaken beter kunt scheiden. PEP bevordert het ruimtelijk inzicht en het vermogen om te organiseren. Overzicht houden lukt beter. Je komt tot creatief en probleemoplossend denken.